Druhy kešek


geocache-label-1-nahled Právě jste si založili účet na geocachingu, trochu se seznámili s hledáním kešek a s mapou. Pojednou si všimnete, že na mapě nejsou všechny keše se stejným obrázkem. Nevíte proč tomu tak je? V tom případě doporučuji tento článek. Mohlo by se vám totiž stát, že byste kešku hledali na místě, kde fyzicky není, nebo byste hledali na místě, které slouží pouze jako stage(Místo, kde je potřeba splnit nějaký úkol, který je potřebný k získání finálních souřadnic).

Kešky dělíme na několik typů.

tradicni Tradiční Cache

multicache Multi-Cache

unknowncache Mystery Cache

lettercache Letterbox Hybrid

wherigocache Wherigo Cache

earthcache Earthcache

eventcache Event cache (geoevent)

megaeventcache Mega-Event Cache

cito Cache In Trash Out Event (CITO)

Typy cache „na dožití“ (od roku 2005 se nemohou zakládat):

virtualcache Virtuální Cache

webcamcache Webcam Cache

Tradiční keše

Tradiční cache je nejběžnějším typem keše. Je to fyzická schránka, která se nachází přímo na souřadnicích, které jsou uvedeny v listingu. Při hledání nemusíte nic počítat, zjišťovat ani luštit. Stačí jen dojít na místo a najít kešku. Jedinou podmínkou pro uznání logu je zápis v logbooku.

Multi-cache

Pro nalezení schránky musíte obejít jedno a více míst, na kterých musíte něco splnit. Většinou si jen opíšete nějaký datum, nebo něco spočítáte. Výsledky pak dosadíte do rovnice, ve které po spočtení vyjdou finální souřadnice keše.

Mystery cache

U mystery, nebo také unknown cache nejsou zadány souřadnice. Geocacher je musí zjistit vyluštěním šifry nebo hádanky. Také je možné, že musí u kešky udělat něco neobvyklého. Třeba u této keše se musíte natočit, jak chodíte jako blbeček. Až poté si můžete najít kešku.

Letterbox hybrid

Tento typ keše kombinuje použití popisu cesty a souřadnic. Většinou je to několik malých schránek, ve kterých jsou informace k další menší schránce. Může to být souřadnice, nebo jen popis, jak se k místu dostat. Na konci této série je velká keška. Povinnou součástí této cache je i razítko cache, které je jinak typické právě pro hru Letterboxing.

Wherigo cache

K nalezení kešky je potřeba mít program, nebo speciální GPS, která podporuje tento typ. Je to dobrodružná hra, která se hraje naživo. Program vám řekne, že máte jít padesát metrů po cestičce, abyste objevili poklad. Vy tam přijdete a zase vám GPS napíše, že máte jít ta, něco vyluštit atd. Whereigo kešky většinou zaberou přes dvě hodiny času. Pokud chcete tuto hru hrát, musíte si stáhnout do GPS, nebo mobilu cartrage (program), který vám umožní ji hrát.

Earthcache

Je virtuální typ keše, což znamená, že se na místě nenachází žádná schránka. Earthcache se zakládají pouze na místech, které jsou zajímavé nějakým geologickým jevem. Pro zalogování jsou většinou dvě podmínky. Jedna je přiložení fotografie geocachera s tímto místem. Druhá je většinou nějaký jednoduchý úkol, který stvrzuje, že jste opravdu na místě byl. Např. Musíte něco spočítat, nebo si něco přečíst.

Event cache (geoevent)

Cache události (event cache) jsou setkání geocacherů a později se archivují. Slouží ke seznamování geocacherů, výměně zkušeností, travel bugů a geocoinů. Eventy mají vždy nějaký motiv. Například pouštění adventních lodiček na Čertovce, hromadné jezení rajské polévky, bear event, atd.

Mega-Event cache (geoevent)

Mega-Event cache je je obdoba běžného eventu, ovšem je mnohem většího, zpravidla nadnárodního či dokonce celosvětového rozsahu. Tento typ eventu musí navštívit alespoň 500 a více geocacherů, aby byl uznán právě jako Mega.

Cache In Trash Out Event (CITO)

CITO event je setkání, na kterém se geocacheři snaží vyčistit vymezené území od odpadků a nepořádku, který v přírodě zanechali lhostejní lidé. Je to event spojený s ekologickým chováním geocacherů vůči přírodě.

Myšlenka Cache In Trash Out (CITO) se objevila na podzim roku 2000 jako způsob, jakým mohou geocacheři pomoci místním parkům a přírodě. Více informací o programu CITO můžete najít na http://www.cacheintrashout.org. V podstatě je to obdoba Clean up the World, které organizují různé organizace například v rámci dnu země.

Virtuální cache

Virtuální cache je cache, která, jak už název napovídá, není skutečná schovaná schránka. Typově je nejbližší Webcam Cache či Earthcache. V tomto případě se však jedná o zjištění něčeho (např. jména na pamětní desce apod.) na zadaných souřadnicích a následné odeslání této informace autorovi cache pro uznání logu. Tyto cache již není možné od r.2005 zakládat. Nevěšte ale hlavu. Ty stávající je možné logovat. Jsou pouze ponechány na doživotí – to jest, dokud je autor nearchivuje.

Webcam cache

Webcam cache je druh virtuální cache. S pomocí partnera se dostanete před objektiv a zavoláte mu, že si vás může vyfotit. Na konci musíte poslat svojí fotku na web a zapsat svojí návštěvu. Další možností jsou webkamery, které mají dostupný archiv fotografií – pokud je to v listingu povoleno, je možné do logu jen zapsat čas, kdy jste před webkamerou pózovali. Cache tohoto typu jsou stejně jako virtuální ponechány na doživotí. Lze je však logovat.


««« Předchozí text: Opuštěná křižovatka Následující text: Československé osobní automobily do roku 1945 »»»
datum Pondělí 29. 11. 2010, 10.15 | pravidla | Autor: Opicakuz

comments powered by Disqus